Aangepast op: 22 april 2018

 

Welcome to our world

 

Friendship Force Noord is opgericht in 1983. De leden wonen verspreid over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

In Nederland zijn 3 Friendship Force clubs.

Jaarlijks worden uitwisselingen, zowel binnen als buiten Europa georganiseerd. Ook vinden er jaarlijks club bijeenkomsten  en activiteiten plaats.  

De bijeenkomsten hebben het karakter van ontmoetingen met vrienden.

 

WAT HEEFT U ERAAN?

-  kleine gezellige club

- door de club voorbereide programma’s

- elk jaar een week buitenlandse gasten

- elk jaar een uitwisseling naar een ander land

- je beslist zelf of je meegaat

- andere culturen leren kennen

- ons land en samenleving promoten

- ook lokale club activiteiten

o fietsen

o wandelen

o gezellige activiteiten